Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Pho24

District Manager

 • Ho Chi Minh (District 1, District 3, Binh Thanh District)
 • Department Manager
 • Permanent
 • College
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Restaurant / Hotel, Executive management
 • Pho24
 • Unlimited

Job Description

1/ Sales & Profiit:

 • Is accountable for sales growth within the district, assisting/guidance the Store Managers in reaching their sales target/chịu trách tăng trưởng Sales cửa hàng, hỗ trợ hướng dẫn Q.Lý đạt Sales của cửa hàng.
 • To implement operations plan/strategy to SM/ASM and control store operations in order to gain TC, AC and revenue daily, weekly, monthly as target/lập kế hoạch cho SM/ASM kiểm soát hoạt động để tăng AC/TC và Sales hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo mục tiêu.
 • Coordinate with Marketing dep. for LSM or activities to increase TC, AC/Cộng tác với bp Marketing để làm chương trình để tăng Sales.
 • Control and optimize labor cost, COG’s and other costs for all stores in area’s in charge/kiểm soát & tối ưu hóa cp lao động, chi phí hàng hóa và cp khác tại các cửa hàng phụ trách

2/ Operations/Customer Service

 • Ensure FSC to be maintained and cosistent in store assigned/Đảm bảo tiêu chuẩn FSC
 • Ensures all outlets assigned adhere to standard operating procedures/Đảm bả các store thực hiện tiêu chuẩn hoạt động tại cửa hàng
 • Ensure and maintain a strong customer service focus that will “go beyond” expectations/đảm bảo, duy trì phục vụ khách hàng tốt vượt xa mong đợi
 • Monitors customer feedback and provide suggestions to improve customer service and quality of products/theo dõi phản hồi của khách hàng và đề xuất cải thiện
 • Direct continuous improvement activities for stores performance/Luôn cải thiện việc thực thi tại cửa hàng
 • Acting as the main contact between OM and the Store Managers/Là cầu nối giữa OM và Q.lý cửa hàng
 • Utilizes action plans when needed Creates, improves, or upgrades systems to better and more efficiently achieve goals and objectives/Vận dụng Action Plan khi cần nhằm cải thiện, nâng cấp hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu
 • Responsible for store management supervision including but not limited to directing of management team, corrective counseling, and issuing management evaluations/Chịu trách nhiệm giám sát việc điều hành cửa hàng, BQL, hỗ trợ khắc phục và đánh giá việc khả năng điều hành tại cửa hàng

3/ People Management/Leadership:

 • Accountable for interview, hiring an efficient operations team/chịu trách nhiệm phỏng vấn, tuyển chọn đội ngũ hoạt động hiệu quả
 • Training and development of your team, and development of your personnel and stores assigned/huấn luyện và đào tạo phát triển nv trong zone phụ trách
 • Manages the development and performance of Store Managers/Quản lý phát triển khả năng đội ngũ quản lý kế thừa.
 • Lead by example with a hands on approach to management/Dẫn dắt đội ngũ trong việc điều hành bằng tấm gương của mình
 • FSC standard in stores assigned/tiêu chuẩn FSC
 • Performance of Sales, COL, COS & Profit in zone assigned/hiệu quả kinh doanh
 • Store staff turnover/tỷ lệ nv nghỉ việc
 • Area management competent/Khả năng quản lý khu vực phụ trách

Job Requirement

Experience (years of experience i.e: 2 year of experience in similar position)

Above 2 years of in similar position working in F&B Industry/trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong ngành F&B

Skills/Kỹ Năng:

Behavior/Hành Vi:

 1. Conscientious: tận tâm, chu đáo
 2. Can-do attitude: có thái độ tích cực, sẵn lòng dấn thân, thử thách cái mới
 3. Energetic: mạnh mẽ, đam mê phục vụ khách hàng và mọi người
 4. Result-oriented: luôn làm việc hướng đến kết quả
 5. Intergrity/Cam kết mạnh mẽ với lời nói & việc làm

Technical/Chuyên Môn

 1. Can speak English /biết tiếng Anh
 2. Analysis data and planning/có khả năng phân tích & lập kế hoạch
 3. Good communication and presentation skills/kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt
 4. Effective Execution/triển khai kế hoạch, thông tin, mục tiêu ưu tiên thực thi hiệu quả.
 5. Perceptive/Sâu sắc, tầm nhìn rộng về hoạt động, vấn đề xảy ra
 6. Strong Problem solving/giỏi phán đoán vấn đề, xác định và tìm giải pháp giải quyết
 7. Conflict resolution/giải quyết than phiền cởi mở, xây dựng, chuyên nghiệp và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng.
 8. Leadership / Team work/Có tinh thần làm việc đồng đội
 9. Strong leadership & Management skill/ Sự lãnh đạo, điều hành mạnh mẽ

Good training & Coaching/Huấn luyện, đào tạo tốt.

Job tags: District Manager

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.