Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Pho24

Nhân Viên Bảo Trì - Phở 24

  • Ho Chi Minh
  • Experienced (Non - Manager)
  • 5,000,000 - 7,000,000 VND
  • Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
  • Pho24
  • Unlimited

Job Description

1. Xem xét các nội dung phải sửa chữa, bảo trì trong ngày/ tháng. Có thể di chuyển giữa các cửa hàng Phở 24 trong khu vực Tp HCM
2. Tiếp nhận, xử lý phiếu yêu cầu sửa chữa từ các cửa hàng. Sau khi sửa chữa xong tiến hành nghiệm thu và chuyển biên bản nghiệm thu cho Tổ trưởng Bảo trì xem xét.
3. Sửa chữa những yêu cầu cần thiết đảm bảo quá trình hoạt động luôn trong tình trạng tốt nhất.
4. Thực hiện và trình xét duyệt bảng báo giá đối với những thiết bị máy móc được yêu cầu lắp đặt mới.
5. Lập danh sách theo dõi các thiết bị máy móc mới lắp đặt và đang hoạt động tại Công ty. Kiểm tra các thiết bị hàng tháng theo biểu mẫu của Công ty.
6. Đóng góp ý kiến thay đổi, cải tiến những máy móc, công nghệ dây chuyền thiết bị cũ hoặc hư hỏng.
7. Báo cáo công tác tuần, tháng cho Tổ trưởng.

Job Requirement

1. Có kinh nghiệm bảo trì sữa chữa điện- lạnh từ 1-2 năm (mới tốt nghiệp cũng sẽ được xem xét nếu đúng ngành học)
2. Có khả năng đáp ứng công việc đột xuất sau giờ hành chánh & ngày nghỉ nếu có sự cố cửa hàng.
3. Chấp nhận liên tục di chuyển trong phạm vi các cửa hàng Phở 24 trên phạm vi TPHCM nếu có yêu cầu

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.