Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Pho24

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG PHỞ 24 - ĐÀ NẴNG

  • Ho Chi Minh, Da Nang
  • Team Leader / Supervisor
  • Permanent
  • 10,000,000 - 15,000,000 VND
  • Customer Service, Restaurant / Hotel
  • Pho24
  • Unlimited

Job Description

- Quản lý chung toàn bộ hoạt động của cửa hàng bao gồm: dịch vụ kinh doanh, vệ sinh, chất lượng sản phẩm, bảo trì, đặt hàng bán…

- Thực hiện kế hoạch bán hàng theo ngày, tháng, giám sát nhân viên thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu.

- Giải quyết tất cả vấn đề phát sinh trong cửa hàng.

- Quản lý chi phí sản phẩm, chi phí lao động, các chi phí phát sinh khác tại cửa hàng.

- Hướng dẫn kèm cặp nhân viên cửa hàng trong công việc hàng ngày

- Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên cửa hàng.

- Kiểm tra sổ sách của các bộ phận (Bar, Kitchen, Cashier) thực hiện một cách chính xác.

- Thực hiện công tác kiểm kê hàng tháng tại cửa hàng 

- Xếp lịch làm việc và chấm công, phát phiếu lương cho nhân viên cửa hàng;

- Đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho của hàng và đào tạo, đánh giá nhân viên mới

- Thông tin đến nhân viên và triển khai thực hiện những quy định của công ty.

 

Job Requirement

- Giao tiếp và thuyết trình tốt
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian
- Làm việc hiệu quả dưới áp lực cao
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Lãnh đạo và giao tiếp
- Kiến thức về tài chính và lập ngân sách.
- Nam, nữ từ 23 đến 35 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, tốt nghiệp PTTH.
- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và hòa đồng.
- Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
- Yêu thích làm việc trong ngành dịch vụ khách hàng.
- Có khả năng học hỏi nhanh, am hiểu & thực hiện các công việc khi được yêu cầu từ cấp trên lúc cần thiết.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.